Individuální, skupinový a rodinný terapeut, ředitel Anima-terapie, z.ú.